Agenda 2021


22 januari        Nieuwjaarbijeenkomst   (on line borrel en lezing circulaire economie door Yvette Watson)

24 februari       Kwaliteit in het post corona tijdperk

24 maart:         KKZH filmclub. Thema: benchmarken met bikers

22 april            Moreel beraad als kwaliteitsinstrument (met inleiding door Noureddine Zarroy)

11 mei             De lijn staf relatie als mijnenveld  (leden voor leden)

1 juni               Algemene leden vergadering

14  juli             Het nieuwe EFQM en INK model  (leden voor leden)

14 september  Het nieuwe werken in praktijk bij jachthaven Zwier in Vinkeveen (een zelfsturende organisatie)

November 2021

Bedrijfsbezoek Stolt Containers
Moerdijk

Januari 2022

Nieuwjaarsbijeenkomst

En voor het najaar hebben wij  nog de volgende onderwerpen:

- Bedrijfsbezoek

- Poductdevelopment

Dit wordt nog verder uitgewerkt. Zodra de nadere details (locatie en inhoud) vastgesteld zijn worden deze via mail aan onze leden bekendgemaakt

Voor alle bijeenkomsten geldt:

  • Leden ontvangen altijd een uitnodiging.
  • Introducés zijn van harte welkom.
  • Uw aanmelding wordt bevestigd, wij rekenen dan ook op uw komst.

en heeft u een voorstel voor een bijeenkomst of bedrijfsbezoek: laat het ons weten!!

 

naar de KKZH LinkedIn groep