Wat is het KwaliteitsnetwerK Zuid-Holland (KKZH)?

De KKZH is een onafhankelijke vereniging, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmangement. Ook gezellig netwerken is een doelstelling.

 

 

Lees meer >

Wat biedt de KKZH haar leden?

De KKZH organiseert acht tot tien keer per jaar een bijeenkomst of bedrijfsbezoek. Hier worden kwaliteit en hieraan verwante onderwerpen (door leden of externe deskundigen) vanuit diverse invalshoeken behandeld.

Lees meer >

Agenda


Mei 2022

NNK-event : Future proof Quality Management
Meimaand Auditmaand, Avondlezing
on line

Bedrijfsbezoek: Stolt Container Terminal Moerdijk
Kwaliteitsmanagement bij een containerteminal
Moerdijk

NNK event Data-driven auditing
Van data naar CAPA
online

 

“De KKZH (ver)bindt kennis”

 

 

naar de KKZH LinkedIn groep