Wat is de KwaliteitsKring Zuid-Holland (KKZH)?

De KKZH is een onafhankelijke vereniging, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmangement. Ook gezellig netwerken is een doelstelling.

 

 

Lees meer >

Wat biedt de KKZH haar leden?

De KKZH organiseert acht tot tien keer per jaar een 'kring' bijeenkomst of bedrijfsbezoek. Hier worden kwaliteit en hieraan verwante onderwerpen (door leden of externe deskundigen) vanuit diverse invalshoeken behandeld.

Lees meer >

Agenda


Januari 2022

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

“De KKZH (ver)bindt kennis”

 

Mededelingen


Bijeenkomsten 2020


8 februari:          Nieuwjaarsbijeenkomst bij Corpus

4 maart:             Workshop Engagement & Harada

13 mei:              KKZH Online

25 mei:              Algemene Ledenvergadering

13 juli:               Kennis Verbinden Ontmoeten

28 oktober        Big data en kwaliteit

25 november:  Kwaliteit in tijden van corona

Kwaliteit in Corona tijd


Remote audits

Lees meer  >

Workshop Engagement & Harada


KKZH bijeenkomst van 4 maart 2020

Lees meer  >
Naar alle artikelen

Overlijden Jan Huigen


Er is verdrietig nieuws, want Jan Huigen is overleden. Jan werd de laatste jaren nogal eens opgehaald door René van den Berg en trok vaak samen met hem op tijdens onze bijeenkomsten.

Ik vond Jan een bijzondere man die altijd in was voor een goed gesprek en mij (en andere ‘jonkies’) op een zeer prettige manier wijze lessen heeft bijgebracht. In zijn houding en gedrag was hij echt iemand die kennis wilde verbinden en zorgde voor bijzondere ontmoetingen. Zijn slimheid, zijn reislust en zijn enorme vermogen om geïnteresseerd en relevant te blijven, waren een voorbeeld voor velen. Zijn uitdagingen met zijn gezondheid hebben hem lange tijd niet belet om op verschillende fronten zeer actief te blijven.

Jaren geleden stond ik met Jan op de Euromast in Rotterdam, we keken samen in de verte en Jan vroeg hoe het met mij ging. We hadden een gesprek over werk, over ouder worden en ouder zijn en over een aantal lessen die hij had geleerd in het leven. De warmte en senioriteit die hij uitstraalde zorgden ervoor dat hij voor mij altijd een bijzonder lid is geweest van onze kwaliteitskring.

Jan was een van de trouwe leden die bij heel veel verschillende onderwerpen aanwezig was. Actief aanwezig, met goede geïnteresseerde en geïnformeerde vragen en opmerkingen. Tijdens de laatste ALV gaf hij aan dat zijn lidmaatschap ten einde was gekomen. Nu is ook zijn levenswandel ten einde gekomen. Wij wensen al zijn familieleden en dierbaren heel veel sterkte en zullen de lessen van Jan, zijn warmte en zijn wijsheid zelf moeten proberen voort te zetten.

 

Namens het bestuur en de leden van de KKZH,

 

Camillo Spratt

(voorzitter Kwaliteitskring Zuid Holland)

 

 

naar de KKZH LinkedIn groep