Wat is het KwaliteitsnetwerK Zuid-Holland (KKZH)?

De KKZH is een onafhankelijke vereniging, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ook gezellig netwerken is een doelstelling.

 

 

Lees meer >

Wat biedt de KKZH haar leden?

De KKZH organiseert acht tot tien keer per jaar een bijeenkomst of bedrijfsbezoek. Hier worden kwaliteit en hieraan verwante onderwerpen (door leden of externe deskundigen) vanuit diverse invalshoeken behandeld.

Lees meer >

Agenda


September 2024

3e maandag van september
KKZH kijkt naar de toekomst van Zuid-Holland !
Nieuwspoort, Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag

 

“De KKZH (ver)bindt kennis”

 

 

naar de KKZH LinkedIn groep