Over KKZH


De KwaliteitsKring Zuid-Holland (KKZH)

Het verbeteren van organisaties kan op verschillende manieren. Diverse professionals proberen vanuit een eigen invalshoek organisaties te verbeteren. Van binnenuit als bestuurder, manager of professional; of van buitenaf als onderzoeker, adviseur of beïnvloeder. De KKZH brengt al sinds de jaren zeventig mensen bij elkaar die organisaties willen verbeteren.

De leden van de KKZH zijn actief in verschillende sectoren en verschillende type organisaties. Zij richten zich op kwaliteitsverbetering in de ruime betekenis van het woord en stellen zich vragen als:

  • Wat zijn de nieuwste trends op het gebied van organiseren, veranderen en aanverwante gebieden?
  • Aan welke eisen en normen zijn organisaties verplicht zich te houden?
  • Hoe kan ik een voorliggende verandering handig en verstandig aan pakken?
  • Wat doen anderen die op vergelijkbaar gebied werkzaam zijn en hoe lossen zij bepaalde vraagstukken op?

Dit zijn typisch het soort vragen waar leden zich met elkaar en met (externe) sprekers over buigen.

 

De meerwaarde van de KKZH

De KKZH organiseert circa tien keer per jaar een bijeenkomst in de middag of avond. Hier worden verander- en verbeteronderwerpen (door leden of externe deskundigen) vanuit verschillende invalshoeken behandeld. Aansluitend vindt vaak een onderling gesprek plaats dat zich meestal voortzet bij de afsluitende borrel. De bijeenkomsten zijn meestal gratis toegankelijk voor de leden.

Er vinden ook bedrijfsbezoeken plaats, waarbij ‘in de keuken’ van organisaties wordt gekeken hoe zij hun verbeterprocessen organiseren, of waar een interessante organisatie zichzelf presenteert.
Voor leden is er ook de mogelijkheid om rondom specifieke thema’s vaker bij elkaar te komen.

 

 

 

naar de KKZH LinkedIn groep