Lidmaatschap KKZH

Voor Aanmelding: neem contact met ons op via info@kkzh.nl

Er zijn drie soorten lidmaatschappen:

  • Individueel lidmaatschap: Meerderjarige natuurlijke personen kunnen een persoonlijk lidmaatschap verkrijgen. Dit persoonlijk lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang.
     
  • Bedrijfslidmaatschap: Rechtspersonen kunnen een bedrijfslidmaatschap verkrijgen. Het bedrijfslidmaatschap geeft het bedrijf het recht om tot een maximum van vijf personen, allen in dienst bij de desbetreffende rechts-persoon, deze vijf personen tegelijk aan de verenigingsactiviteiten te laten deelnemen. Dit behoeven niet telkens dezelfde 5 personen te zijn.                                                                                                                                                                                            
  • Young Professional lidmaatschap: Lidmaatschap voor studenten en jonge professionals tot 30 jaar..

Een lid accepteert en onderschrijft de statuten van de vereniging.

Het lidmaatschap kan op elk moment ingaan, maar wordt per heel kalenderjaar geïnd. Deelname aan de activiteiten is over het algemeen gratis.

De contributie voor een persoonlijk lidmaatschap van de KKZH bedraagt € 85 per jaar (met incassomachtiging € 80), voor het bedrijfslidmaatschap €  215 en voor Young Professionals € 40 per jaar.

De contributie dient óf te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van Clubdiensten óf d.m.v. automatische incasso geïnd. In het eerste geval ontvangt u een factuur met betaalgegevens, in het tweede geval dient u eerst een doorlopende machtiging af te geven; ook dan ontvangt u een factuur.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, d.m.v. een brief, het contactformulier of een e-mail naar info@kkzh.nl. De opzegging moet vóór 1 december zijn ontvangen om het lidmaatschap per 31 december van dat jaar te laten eindigen. Bij opzegging op een later moment eindigt het lidmaatschap op 31 december van het daaropvolgende jaar.

 

naar de KKZH LinkedIn groep