Kwaliteitskring Zuid-Holland

Wat zijn we?
De Kwaliteitskring Zuid-Holland (KKZH) is een vereniging.
Zij is in de jaren ’70 van de  vorige eeuw opgericht, omdat mensen, die werkzaam waren in de kwaliteitszorg contact wilden leggen met vakgenoten. Leden zijn werkzaam voor verschillende organisaties. De kring komt zes- tot tienmaal per jaar bijeen.

Wat is onze missie?
Wij signaleren ontwikkelingen in ons vakgebied en hebben oog voor wensen en behoeften van onze leden. Onze missie is:

“De KKZH (ver)bindt kennis”

Hoe geven wij de missie vorm?
Wij faciliteren mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij kwaliteits- en andere managementsystemen.

Wie zijn wij?
Onze leden delen een brede interesse in het onderwerp Kwaliteit en gebruiken de bijeenkomsten om hun algemene kennis op peil te houden of om specifieke informatie in te winnen. Zij verdiepen zich graag in uiteenlopende onderwerpen op het gebied van management en bedrijfsvoering.

Leden werken vaak als kwaliteitsfunctionaris of KAM-functionaris in uiteenlopende sectoren. Ook managers met verantwoordelijkheden op het gebied van kwaliteits-, milieu- en arbomanagement zijn lid van onze vereniging. In toenemende mate blijken bedrijfskundig adviseurs lid te worden van onze kring.

Waarom lid worden van de KKZH?
Een lidmaatschap van de KKZH verbreedt de kijk op het vakgebied en stelt u in staat contact te leggen met vakgenoten. Onze bijeenkomsten bestaan uit lezingen, workshops en bedrijfsbezoeken. De gevarieerde onderwerpskeuze blijkt een belangrijke drijfveer voor mensen om lid te worden.

Wat bieden wij leden?
Allereerst willen onze leden op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen.
Wij spelen in op deze behoefte. Belangrijke instrumenten daarvoor zijn de interactieve lezingen en de mini-seminars.

Onze bijeenkomsten zijn verschillend van karakter, maar kwaliteit in de breedste zin van het woord is het kernbegrip. Vooral onderwerpen waarin het gaat over ‘nieuwe’ modellen of zienswijzen trekken veel belangstelling. Daarnaast hebben we werkgroepen waarin leden specifieke onderwerpen bespreken en uitwerken.

Veel leden zien de kring als een klankbord. Mensen ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit. Andere leden gebruiken de bijeenkomsten als netwerkmomenten.

Als vereniging bieden we onze leden ook gezelligheid: onder het genot van een glaasje zijn de gesprekken informeel en geanimeerd.

Word lid van de Kwaliteitskring Zuid-Holland!

Bedrijfslidmaatschap
Instellingen, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen een bedrijfslidmaatschap aangaan, dat maximaal vijf willekeurige medewerkers het recht verschaft om gezamenlijk deel te nemen aan de verenigingsactiviteiten.
Het bedrijf kan ook voor één medewerker een persoonlijk lidmaatschap aangaan.

Persoonlijk lidmaatschap
U kunt ook een persoonlijk lidmaatschap aangaan, zonder koppeling met een organisatie.

Kosten
De kosten van lidmaatschappen vindt u op onze pagina Lidmaatschap

Aanmelden
Aanmelden is eenvoudig:

U kunt contact opnemen met het secretariaat via het menu bij "Contact".

Een samenvatting van de KKZH statuten kunt u hier downloaden als pdf-document

 

naar de KKZH LinkedIn groep