Bestuur


Camillo Spratt – Voorzitter

Camillo is als organisatieadviseur verbonden met verschillende adviesorganisaties en begeleidt directies en managementteams bij verbetervraagstukken. Camillo geeft les (verschillende onderzoek- en bedrijfskundige vakken) en begeleidt kennis- en ontwikkelsessies met ondernemers. Als creatieve en kritische enthousiasteling wordt Camillo vaak bij initiatieven en start-ups betrokken. KKZH-lid sinds 1 november 1998.

Jaap Hoogendam – Penningmeester

Na zijn studie bedrijfseconomie in Rotterdam is Jaap gaan werken in de Kwaliteitszorg. Eerst bij de Sociale Verzekeringsraad en van 1985 tot medio 2017 bij de Postbank / ING. In 1986 is hij lid geworden van de KKZH. In de jaren bij ING verschoof het accent van zijn activiteiten geleidelijk van de Kwaliteitszorg naar de Finance. En dan met name de Finance van het product Betalen. De kwaliteitszorg blijft echter boeien: in een of andere vorm kom je Kwaliteit toch altijd en overal weer tegen. Hij is daarom lid gebleven van de KKZH en heeft ruim 20 jaar de kar getrokken van de Werkgroep Kwaliteit van de Dienstverlening. En nu als “pre-pensionada” heeft hij de tijd gevonden om in het bestuur van de KKZH zich bezig te houden met de programmering van de ledenbijeenkomsten.

Jeroen de Goeij  – Bestuurslid

Jeroen de Goeij is als manager op vele markten thuis, zowel in de private als publieke sector. Maar zijn hart   behoort de publieke sector toe. En in het bijzonder de zorg. Zo werkte hij onder meer voor organisaties in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, arbeidsparticipatie, gemeenten en het onderwijs. Als manager beschikt hij over specifieke vaardigheden op het gebied van algemeen management, cijfermatig inzicht, projectmanagement, HRM, kwaliteits- en innovatie management. Sinds enkele jaren is Jeroen betrokken als bestuurder c.q. vrijwilliger actief voor non profit  organisaties in het veld van goede doelen, cultuur- en  non profit sector. Een doelgroep die perfect aansluit op zijn ambitie een verbindende schakel te zijn tussen maatschappelijke bewogenheid enerzijds en een zakelijke aanpak.

Anja Kalk – Bestuurslid

Anja draait al zo n 15 jaar mee in de Kwaliteitskring Zuid-Holland. Ze heeft nu de stoute schoenen aangetrokken om zich verdienstelijk te maken in het bestuur. Ze voelt zich vooral aangetrokken tot het stuk marketing en de nieuwe leden welkom heten. Verder voelt ze zich snel op haar gemak en haar motto is vele handen maken licht werk. Met elkaar en voor elkaar kwaliteitsitems bespreekbaar maken. Zo was haar kennismaking met de Kwaliteit Kring Zuid Holland. Maar er wordt in de jaren natuurlijk ook een vertrouwensband met elkaar opgebouwd. Ook bedrijfsbezoeken horen hier bij, lezingen, workshops en vooral ook een gezellig en informatief samenzijn. Anja werkt bij Drukkerij van de Water B.V. en zorgt voor het invoeren en onderhouden van de kwaliteitssystemen. Door alle aspecten van het kwaliteitsmanagement systeem minimaal één keer per jaar te laten beoordelen. Vanaf 1996 heeft van de Water het ISO9001. Sinds mei 2009 zijn zij in het bezit van een FSC Certificaat. De vraag naar maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds groter.

Marlies de Backere  -  Bestuurslid

Marlies is afgestudeerd in kwaliteitsmanagement. Via diverse werkgevers, zoals Shell, is zij nu werkzaam als HSEQ lead bij Rotork B.V. De afgelopen jaren heeft zij het accent steeds meer gelegd naar de service gerichte kant van de kwaliteitszorg. Sinds 2017 is zij lid van de KKZH.

Haar inspiratiebron is 'De zeven eigenschappen van effectief leiderschap' van Stephen Covey. Hij leert ons hoe we de kwaliteit van ons persoonlijk leven, diensten en organisaties kunnen verbeteren. Dit sluit ook aan bij onze en haar ambitie om kennis te verbinden.

 

naar de KKZH LinkedIn groep