Wat biedt de KKZH haar leden?


De KKZH organiseert acht tot tien keer per jaar een “kring”-bijeenkomst.(zowel middag- als avond-bijeenkomsten). Hier worden kwaliteit en nauw hieraan verwante onderwerpen (door leden of externe deskundigen) vanuit alle denkbare invalshoeken behandeld. Aansluitend vindt gewoonlijk een discussie plaats rond eventueel overgebleven vragen. Onder andere wordt op deze wijze voorlichting gegeven aan de leden over kwaliteitszorg. Deze bijeenkomsten zijn over het algemeen gratis toegankelijk voor leden. Meestal is het aan leden toegestaan om één of meer introducées mee te brengen.

Enkele malen per jaar wordt een bijeenkomst gecombineerd met een excursie naar organisaties, die op het gebied van kwaliteitszorg interessant zijn.
Voor alle leden is er de mogelijkheid tot deelname aan werkgroepen. Er kunnen – op initiatief van leden – werkgroepen ingesteld worden met ondersteuning vanuit het bestuur op het gebied van o.a. dienstverlening, industrie, voedingsmiddelen, non-profit, kwaliteit/ arbo/milieu, certificering, kwaliteit-handboek, opzetten van geïntegreerde management-systemen, etc.
Voor zover er interesse bestaat in een bepaald onderwerp kunnen leden deelnemen aan werk-groepen. Bovendien kunnen zij beroep doen op het zich steeds verder uitbreidende netwerk van leden van de KKZH en andere kwaliteitskringen.

Ook is het altijd mogelijk, dat collega ondernemers c.q. kwaliteitsfunctionarissen (informeel) onderling contact leggen. Het bestuur bemiddelt zonodig.

 

naar de KKZH LinkedIn groep