Wat is de KwaliteitsKring Zuid-Holland (KKZH)?

De KKZH is een onafhankelijke vereniging, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmangement. Ook gezellig netwerken is een doelstelling.

Lees meer >

Wat biedt de KKZH haar leden?

De KKZH organiseert acht tot tien keer per jaar een 'kring' bijeenkomst of bedrijfsbezoek. Hier worden kwaliteit en hieraan verwante onderwerpen (door leden of externe deskundigen) vanuit diverse invalshoeken behandeld.

Lees meer >

Agenda


KKZH Lustrum
De Kookfabriek Rotterdam

Workshop: Engagement en Harada
ntb

 

“De KKZH (ver)bindt kennis”

 

Mededelingen


Design Thinking, 27 februari 2019


Lees meer
 

Risico denken en ISO 9001 (12 januari 2019)

Na de bijeenkomsten in 2017 en 2018 was dit was alweer de derde bijeenkomst waarin wij onze ervaringen met de “nieuwe” ISO 9001 norm uitwisselden. Dit maal in het bijzonder over hoe wij omgaan met risico’s .

Onze leden Johan Verhoeven en Cor Olivier vertelden ons hoe zij dit in de praktijk ervaren.

Lees meer
 

Bad Practices in plaats van Best Practices op 12 december 2018


We hebben het zo graag over Best Practices, maar kunnen we ook iets leren van Bad Practices?

Lees meer
 

16 oktober: de Brown Paper Audit


Vanuit KKZH krijgen leden de mogelijkheid deel te nemen aan een inspiratieworkshop gericht op de Brown Paper Audit. Dit is een vorm waarbij mensen die met elkaar samenwerken worden uitgenodigd om het proces en de onderliggende procedures uit te werken en te toetsen aan de praktijk. Deze auditvorm leent zich vooral voor processen waarbij meerdere..

Lees meer
 

 

naar de KKZH LinkedIn groep