Wat is de KwaliteitsKring Zuid-Holland (KKZH)?

De KKZH is een onafhankelijke vereniging, gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitsmangement. Ook gezellig netwerken is een doelstelling.

Lees meer >

Wat biedt de KKZH haar leden?

De KKZH organiseert acht tot tien keer per jaar een 'kring' bijeenkomst of bedrijfsbezoek. Hier worden kwaliteit en hieraan verwante onderwerpen (door leden of externe deskundigen) vanuit diverse invalshoeken behandeld.

Lees meer >

Agenda


April 2020

Geannuleerd: Bedrijfsbezoek Stolt Container Terminal en ALV
Middenweg 30; Moerdijk

September 2020

Landelijk event van kwaliteitskringen: QESSH 2020
midden Nederland

 

“De KKZH (ver)bindt kennis”

 

Mededelingen


Workshop Engagement & Harada


KKZH bijeenkomst van 4 maart 2020

Lees meer

Bijeenkomsten 2019


 12 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst in het theatertje Walhalla met Ace Magic

16 januari: Risicodenken en ISO 9001

27 februari:   Design Thinking

27maart:  Lean & Kwaliteitsmanagenment

11 april:   Algemene Leden Vergadering   

21 mei:    AVG en Privacy wetgeving

18 juni:    Workshop Risico Gestuurd Ondernemen

26 september: (8e) lustrumbijeenkomst: Arftificial Intelligence + kookworkshop

17 oktober:  Workshop Agile & Scrum

28 november:  Holacratie

 

Lees meer

Lustrumbijeenkomst 26 september 2019


Artificial Intelligence en Kookkunst

 

Lees meer

Privacy, 1 jaar na de AVG, 22 mei 2019


Voor de tekst van de presentatie van deze bijeenkomst:

 https://go.clubdiensten.nl/clubsdata/0072/files/1567499683_20190522_KKZH_AVG_pdf.pdf

Naar alle artikelen

 

naar de KKZH LinkedIn groep