Agenda


Het bestuur heeft voor 2019 al het volgende op het programma staan:

12 januari: Nieuwjaarsreceptie

16 januari: Risicodenken en ISO 9001

februari:   Design Thinking

maart:  Block Chains en Kwaliteitszorg

de Algemene Leden Vergadering  (11 april ?)

een lustrumbijeenkomst

ronde tafelgesprekken

Januari 2019

Risicodenken en ISO 9001
 Jacky's Lunchcafé. Vlaardingweg 66, 3066 CK ,Rotterdam 010-2037822

Februari 2019

Design Thinking
 ntb

Dit programma wordt nog verder uitgewerkt. Zodra de nadere details (locatie en inhoud) vastgesteld zijn worden deze via mail aan onze leden bekendgemaakt

Voor alle bijeenkomsten geldt:

  • Leden ontvangen altijd een uitnodiging.
  • Introducés zijn van harte welkom.
  • Uw aanmelding wordt bevestigd, wij rekenen dan ook op uw komst.

en heeft u een voorstel voor een bijeenkomst of bedrijfsbezoek: laat het ons weten!!

 

naar de KKZH LinkedIn groep