16 oktober: de Brown Paper Audit


Vanuit KKZH krijgen leden de mogelijkheid deel te nemen aan een inspiratieworkshop gericht op de Brown Paper Audit. Dit is een vorm waarbij mensen die met elkaar samenwerken worden uitgenodigd om het proces en de onderliggende procedures uit te werken en te toetsen aan de praktijk. Deze auditvorm leent zich vooral voor processen waarbij meerdere functionarissen of afdelingen betrokken zijn. Daarmee is dit een aanpak die meerdere deelprocessen in één audit kan combineren. De sessie vindt plaats onder begeleiding van een auditor. Daarnaast zijn een groot vel bruin papier, de nodige post-its en stiften nodig.

De groep doorloopt een aantal stappen om de verbeterkansen binnen het proces te benoemen en om te zetten naar doelen en acties die zij vervolgens zelf oppakken.

Wat ga je doen?
Tijdens de inspiratieworkshop Brown Paper Audit nemen we je mee in het thema ‘Interne Audit’. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en interactie met andere kwaliteitscoördinatoren gaan we in op succesfactoren van audits en maak je kennis met de Brown Paper Audit als auditvorm.

Tijdens deze workshop:

 • Maak je kennis met een verfrissende kijk op interne audits
 • Begrijp je de verschillen tussen een traditionele auditvorm
 • Ga je met andere deelnemers een eigen Brown Paper Audit uitvoeren
 • Ontdek je welke vaardigheden belangrijk zijn bij het begeleiden
 • Kun je alle vragen stellen rondom onze aanpak en de toepassing in de praktijk
 • Heb je meer dan een leuke avond en wordt je zeker enthousiast!

Voor wie?

Iedereen die op zoek is naar vernieuwing binnen managementsystemen en auditing. Vooral interessant voor:

 • Operationeel managers / COO
 • Kwaliteitsfunctionarissen
 • Arbo- en Milieufunctionarissen (QHSE)
 • Kwaliteitsmanagers
 • Afdelingsmanagers, Projectmanagers, Programmamanagers

Wanneer en waar?

De inspiratieworkshop vindt plaats op 16 oktober 2018 van 17:30-21:00. Locatie: ntb

Deelname is kosteloos. Aanmelden voor de inspiratieworkshop kan via info@kkzh.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan!

BrownPaperAudit.nl

Ben je benieuwd naar het bedrijf achter de Brown Paper Audit of wil je meer informatie over deze methodiek? Kijk dan op www.brownpaperaudit.nl

<  Terug

 

naar de KKZH LinkedIn groep