Risk Appetite met Dr. Vijay Gangadin


Jaren geleden liet Delio Bearzatto, lector Enterprice Riskmanagement aan de Hogeschool, veel van onze leden voor het eerst kennismaken met het onderwerp Risicomanagement. Tijdens die bijeenkomst ging het met name over de basale theorie en was de insteek behoorlijk financieel van aard.

Nu heeft het vak zich bijzonder ontwikkeld en gepositioneerd ten opzichte van kwaliteitsmanagement. Vijay betoogde dat riskmanagement het vak kwaliteitsmanagement zelfs zal vervangen! Na een levendig verhaal over de oorsprong van riskmanagement en de opkomst van het vak risk appetite nam Vijay ons mee door het onderwerp waar hij op gepromoveerd is.

Zijn enthousiasme en inhoudelijke kennis leidden tot veel vragen en discussie bij de leden. Die leden gingen er daarna, tijdens de borrel, zeer enthousiast op door.

Terug

 

naar de KKZH LinkedIn groep