Risicomanagement; leden voor leden bijeenkomst


Dit was de eerste bijeenkomst nieuwe stijl van de KKZH, waarbij met name de leden zelf hun kennis en ervaring deelden over dit interessante onderwerp. Drie leden gaven een korte toelichting over hun eigen ervaringen met het onderwerp.

Wim Moonen (eigenaar certificatiebureau) ging dieper in op de betreffende norm en de betekenis daarvan voor bedrijven.

Theo Stoel gaf een inkijkje in de wijze waarop hij als staffunctionaris bij een ministerie het onderwerp steeds bij de juiste personen onder de aandacht heeft gebracht. Ook gaf hij voorbeelden waarbij managers soms meer en soms minder enthousiast hun risico’s systematisch aanpakten, of juist probeerden om de verantwoordelijkheid een beetje van zich af te schuiven.

Jaap Hoogendam liet zien op welke wijze de ING bank haar risicomanagement heeft ingericht. Interessant om te zien hoe ook bij riskmanagement het uiteindelijk aankomt op de kwaliteit van je dashboard en de kleur van je indicatoren.

Na de drie korte inleidingen volgde een levendig gesprek. Om 20.00 uur sharp zijn we aan de bar gaan napraten met een drankje. Rond 21.30 uur moesten we maar weer eens op huis aan. Actieve leden hartelijk dank voor de inzet, het is niet onopgemerkt gebleven.

Terug

 

naar de KKZH LinkedIn groep