De toekomst van de KKZH, een discussieavond


 

Op 22 juni 2016 heeft het bestuur van de KKZH bij A Nous Deux in Rotterdam de leden uitgenodigd om de toekomst van de KKZH te bespreken. Aanleiding was een e-mail-bericht met de vraag of de KKZH nog wel een bestaansrecht heeft. In totaal 12 KKZH leden zijn op die uitnodiging van het bestuur ingegaan, een aantal anderen heeft per mail gereageerd.

De bijeenkomst is door de voorzitter geopend en onder het genot van een aperitiefje en een broodmaaltijd gaven allen hun mening over de toekomst van de KKZH. Men was het over eens dat de KKZH moet blijven bestaan omdat de KKZH een goede mogelijkheid is om op een gezellige manier te netwerken en kennis uit te wisselen. Om meer idee te krijgen over hoe de toekomst van de KKZH er uit moet zien, werd in drie subgroepen een aantal vragen besproken. Daarbij ontstonden interessante discussies en na afloop zijn de antwoorden per groep besproken.

Het bestuur gaat alle opmerkingen en suggesties gebruiken om nieuwe bijeenkomsten te organiseren en om leden nog meer bij de vereniging te betrekken.
Er zullen in de toekomst meer avonden voor en door leden georganiseerd worden waarin over bepaalde onderwerpen ook meer gediscussieerd en op andere wijzen inbreng vanuit de aanwezigen geleverd kan worden.

Het bestuur dankt alle leden die op 22 juni aanwezig waren én de leden die hun bijdrage via mail hebben gedeeld voor hun actieve bijdragen!

Terug

 

naar de KKZH LinkedIn groep