Technologie Thuis Nu!


 

Op 19 april 2016 is er in Woerden een bijeenkomst georganiseerd bij het Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) over het interessante project Technologie Thuis Nu!

Technologie Thuis Nu is een uniek project van OTIB waarbij in 4 modelwoningen bewezen technische mogelijkheden te zien zijn die voldoen aan de behoeften van mensen die extra zorg nodig hebben zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Na een goed verzorgd diner is er een korte toelichting gegeven op het project en de 4 modelwoningen. Vervolgens was het tijd om in groepen de verschillende modelwoningen te bezoeken. Hierbij werd de opdracht gegeven om een aantal vragen te beantwoorden waarbij gekeken moest worden wat er opviel bij de aangebrachte aanpassingen. De vier model woningen hebben de volgende doelgroepen:

  • Dementie
  • Renovatie (voor ouderen en zorgbehoevenden), verouderde woning en de woning na renovatie met simpele aanpassingen.
  • Beperkte mobiliteit en COPD
  • Senioren en visueel beperkt

In de modelwoningen konden alle technische aanpassingen door ons uitgeprobeerd worden: interessant om te zien hoe eenvoudige oplossingen tot een verbetering in een woning kunnen zorgen. Dit is ook het uitgangspunt van het project; alle mogelijkheden moeten eenvoudig doorgevoerd kunnen worden in een woning met beschikbare middelen die in de winkel te krijgen zijn.

Na de bezichtiging van de modelwoningen vond er nog een afrondende sessie plaats waarbij alle groepen gevraagd werd wat er was opgevallen bij de bezichtiging.
Eén van de zaken die duidelijk werd, was dat de afstemming van de specificaties die de doelgroep (of vertegenwoordigers van de doelgroep) doorgeven aan de installateurs met hetgeen de installateurs gaan installeren erg belangrijk is en dat daar nog wel eens  ruis ontstaat omdat beide groepen op een andere manier naar de specificaties kijken.

Na afloop van deze bijeenkomst hadden de aanwezige leden een goed idee van het project en de mogelijkheden die er zijn om thuis wonen voor mensen die extra zorg nodig hebben een stuk aangenamer te maken. Er is veel mogelijk met elektronica, maar de vraag is ook of alle mogelijkheden ook daadwerkelijk een positief effect hebben op de leefbaarheid en privacy van bewoners.

We willen graag OTIB bedanken voor de goed verzorgde en inspirerende bijeenkomst en we hopen dat we als KKZH ook wat hebben kunnen bijdragen aan het project Technologie Thuis Nu!
Voor meer informatie over het project: http://technologiethuis.nu/home/

Terug

 

naar de KKZH LinkedIn groep