Over KKZH


Wat is de KwaliteitsKring Zuid-Holland (KKZH)?

De KKZH is een onafhankelijke vereniging. Zij vond haar oorsprong in de jaren zeventig vanuit de behoefte van een toen nog klein aantal in de kwaliteitszorg werkzame personen om contact te leggen met vakgenoten.

In 1989 kreeg de KKZH de officiele verenigings-status.

De leden zijn werkzaam in bijna evenveel verschillende bedrijven en organisaties.

Zij hebben belang bij en belangstelling voor kwaliteit in de ruimste betekenis van het woord en stellen zich van daaruit vragen, zoals:

  • Wat doen anderen, die op dit gebied werkzaam zijn en hoe lossen zij bepaalde vraagstukken op.
  • Welke nieuwe ontwikkelingen en ideeën spelen er op het gebied van kwaliteitszorg en aanverwante gebieden?

Het bestuur van de KKZH werkt actief aan het peilen van de behoeften van de leden en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteitszorg in het algemeen.

Dit gebeurt o.a. door middel van enquêtes en gerichte studies van waaruit doorlopend wordt gewerkt aan verbetering van het dienstenpakket van de KKZH en of dit uitbreiding of bijstelling behoeft.

 

naar de KKZH LinkedIn groep